Zásah: Uhrovské Podhradie

V skorých ranných hodinách v pondelok 5.9.2016 v čase 4:49 bol telefonicky nahlásený veliteľovi DHZ Žitná-Radiša vodičom SAD spadnutý strom cez cestu vedúcu do obce Uhrovské Podhradie.  Po nahlásení udalosti na tiesňovú linku 150 bola na zásah vyslaná technika CAS-15 Iveco Daily v zložení 1+3 . Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o spadnutú starú suchú jedlu, ktorá bola krížom cez celú šírku vozovky a vrcholec bol zachytený o káblové vedenie miestneho rozhlasu. Následne bolo rozhodnuté, že na odstránenie prekážky bude nasadená technika motorová píla STIHL 250. Strom bol postupne rozpílený tak, aby nedošlo k ešte väčšiemu poškodeniu rozhlasového vedenia. Po rozrezaní stromu bola vozovka očistená od haluziny a zásah ukončený. Počas zásahu nedošlo k poškodeniu hasičskej techniky ani k zraneniu zasahujúcich hasičov. Zasahovali: Ivan Dúbravka, Vladimír Dúbravka, Adam Martiš, Michal Hanko.