Odovzdávanie hasičskej techniky - poďakovanie.

Odovzdávanie hasičskej techniky - poďakovanie.

 

Dňa 11.9. 2015 presne o 16,00 hod. prišiel do našej obce podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák so vzácnymi hosťami. Prišiel na novom hasičskom aute Iveco Daily, za ktorým ťahal protipovodňový vozík. Túto hasičskú techniku dostala naša obec z dôvodu výbornej práce a činnosti celého DHZ našej obce, účasti na mnohých mimoriadnych udalostiach v celom okrese, ako aj z dôvodu povodne a ohrozenia obce vodou.

Touto cestou sa chcem poďakovať výboru, ale aj všetkým členom nášho DHZ za ich činnosť, aktivity a obetavosť, o ktorých sme sa mohli presvedčiť aj minulý rok pri povodni.

Dúfam, že nová technika im pomôže v prípade potreby ešte lepšie zvládnuť mimoriadne udalosti a ochrániť tak majetok a životy našich občanov, ale aj občanov okolitých obcí..

Chcem sa poďakovať aj všetkým, ktorý pomohli pripraviť organizáciu a pohostenie hostí pri tejto príležitosti, ako aj všetkým občanom, ktorý sa tohto odovzdávania zúčastnili.

Som rád, že svojou účasťou dali najavo, že DHZ v našej obci je skutočne organizáciou, ktorá si zaslúži ich pozornosť a je schopná im pomôcť.

Ing. Rudolf Botka, starosta obce