Obvodové kolo previerok pripravenosti DHZ 2015

Dňa 23. mája 2015, sme sa s 3 družstvami (dorastenky, muži, muži nad 35) zúčastnili Obvodového kola previerok pripravenosti DHZ v BN, konanom v obci Slatina nad Bebravou.

 

Naše družstvá sa umiestnili nasledovne:
Dorastenky - 2. miesto (postupujú na okres)
Muži nad 35 - 2. miesto (postupujú na okres)
Muži - 4. miesto v klasickej kategórii do 1500ccm (bez postupu)

 

Okresné kolo sa uskutoční 6.6.2015 o 15:00h v obci Veľké Hoste