Zmluvy, faktúry, objednávky obecného úradu

Zmluvy

2023

 

2022

2021

 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

2013

2012

2011

2009

Faktúry

2023

2022

2021

   Predchádzajúce roky

Objednávky

2021

2020

2018

2014