Všeobecné informácie k 31. 12. 2007

Názov okresu / kraja:

Bánovce nad Bebravou / Trenčiansky

Počet obyvateľov:

448 (225 mužov, 223 žien)

Prvá písomná zmienka o obci :

Žitná: rok 1295 
Radiša: rok 1295
Súčasný názov obce vznikol spojením týchto obcí v roku 1961

Nadmorská výška obce:

271 m n. m.

Celková výmera obce:

17 769 397 m štv.

Spádovosť obce:

Sídlo matričného úradu: Uhrovec 
Sídlo pracoviska daňového úradu: Bánovce nad Bebravou
Sídlo Okresného súdu: Bánovce nad Bebravou
Sídlo pracoviska obvodného úradu: Bánovce nad Bebravou
Sídlo územného Úradu práce, socialných vecí a rodiny: Partizánske
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia: Bánovce nad Bebravou