VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania - Stavebníci Mário Porubský a Ivana Rusňáková „Rodinný dom“ - pozemok KN „C“ parc. č. 210 v katastrálnom území Radiša.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania - Stavebníci Mário Porubský a Ivana Rusňáková (súbor PDF, 135kB, otvorí sa v novom okne)