Vytvorená nová podstránka týkajúca sa volieb

V ľavom menu pribudol nový odkaz "Voľby", v ktorom sú a budú zverejnené všetky informácie ohľadne volieb.

 

Odkaz v menu: Voľby