Pomoc pre Ukrajinu

    V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine obec Žitná-Radiša úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  ostatnými obcami v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci  utečencom z Ukrajiny.

 

     Dňa 2.3.2022 sa uskutočnilo na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou pracovné rokovanie so starostami obcí okresu Bánovce nad Bebravou, ktorého témou bolo

 

-  koordinovanie postupu pri organizovaní humanitárnej pomoci na území okresu Bánovce n/Bebr. 

-  príprava na možný prílev cudzincov na územie okresu Bánovce n/Bebr. so štatútom dočasného útočiska na území SR

- príprava dlhodobého ubytovania utečencov – stále ubytovacie kapacity (nie tzv. zberné tábory),  evidencia osôb ubytovaných v jednotlivých obciach

-  vytvorenie stáleho skladu humanitárnej pomoci okresu Bánovce n/Bebr., kde by sa sústreďoval  trvanlivý materiál, dočasný materiál s dlhou i krátkou dobou životnosti, (vyzbieraný vždy adresne pre konkrétne osoby alebo podľa   požiadavky nadriadených orgánov alebo humanitárnych organizácií)

 

     V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti.

      Mesto Bánovce nad Bebravou  v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje v  zbierke.

      Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho okresu.

 

Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť:

- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté

  a v použiteľnom stave

- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické

  potreby,  plienky, vlhčené obrúsky a pod.)

- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu

- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu,

  ibuprofénu a pod.

Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 – 16:00 hod.:

- Mestský úrad Bánovce n/Bebr., kancelária prvého kontaktu,  Nám. Ľ. Štúra 1

- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n/Bebr., ul. J. Matušku 766/19

 

ZMOS zriadilo transparentný účet:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE:  SK25 0900 0000 0051 8801 0894, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest.

Finančná pomoc je najflexibilnejšia, prosíme Vás podľa Vášho zváženia o peňažný príspevok.

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2509000000005188010894

 

Veľmi si vážime Vašu ochotu pomáhať a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi. Priebežne budeme informovať o tom, čo je potrebné zabezpečiť.

 

Súbory na stiahnutie:

 Ing. Rudolf Botka

starosta obce