ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky.
Sú označené značkou so Z. Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

Viac informácií v info letáku na stiahnutie: