Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci v roku 2021 a poplatok za komunálny odpad

Z dôvodu dobrého triedenia odpadu sme ani v tomto roku nemuseli pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad, nakoľko sme zostali v rovnakej kategórii ako minulý rok.
Ďakujeme občanom, že situácia s odpadom sa v obci začína zlepšovať, aj keď treba povedať že sú ešte obrovské rezervy.
Znovu upozorňujeme, že triedený odpad ako kovy, plasty, sklo, papier sa z obce zberajú zadarmo. Za takýto odpad, ako aj biologicky rozložiteľný, alebo drevo v popolniciach, či veľkoobjemových kontajneroch na cintoríne platíme.
Samozrejme veľkú časť odpadu tvorí popol z kúrenia a preto prosíme tých, ktorí nekúria uhlím, aby drevný popol využili vo svojich záhradách. Ďakujem, že triedite a tým nielen šetríme financie, ale hlavne aj naše životné prostredie.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
je v našej obci 31,15 %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu (platná od 1.3.2022 do 28.2.2023)
bude 22€.

 

Súbor na stiahnutie:

 Ing. Rudolf Botka, starosta obce