HARMONOGRAM VÝVOZOV DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA ROK 2022 v ŽITNEJ-RADIŠI

  MESIAC
KOMODITA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
SKLO 3,31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
PLASTY, VKM, KOV.O. 24 21 21 19 16 13 11 8 5 3,31 28 26
PAPIER 11 8 8 5 3,31  28 26 23 20 18 15 13