Aktuálny stav zaočkovanosti v okrese Bánovce nad Bebravou

Do získania 1. žolíka nám chýba cca 4,5%, t.j. 624 ľudí nad 50 rokov, čo by nám zabezpečilo, že sa nedostaneme medzi čierne okresy. Nemali by sme opatrenia  prislúchajúce 3. stupňu ohrozenia, ktoré sú najprísnejšie podľa aktuálneho COVID AUTOMATU.

 

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o „šírenie osvety“, keďže práve ľudia v tejto vekovej kategórií majú najťažšie klinické prejavy na ochorenie Covid-19  vyžadujúce hospitalizáciu (až 90% vš. hospitalizácií počas predošlej vlny bolo u pacientov vo veku nad 50r ), a ktoré sú spojené s vyšším rizikom úmrtia.

Ak sa nám v okrese nezvýši očkovanosť, naopak sa zvýši hospitalizácia, budú s tým pravdepodobne spojené ďalšie opatrenia mimo COVID AUTOMATU na regionálnej úrovni, o ktorých uvažuje MZ SR a UVZ SR.

 

Budúci týždeň, t.j. 08.11.2021-15.11.2021 zostávame „ešte bordový“ , avšak sme na hrane, dokonca si dovoľujem povedať podľa štatistík, že sme sa už preklopili do čiernej farby.

 

Okres

Obyv.50+

Zaočkovanosť nad 50r (plná)

Žolíky

Počet chýbajúci do ďalšieho žolíka

Bánovce nad Bebravou

13773

60,5%

0

624

Žolíky

Úroveň

4

95%

3

85%

2

75%

1

65%

Zaslané od Dáriusa Saba prednostu z OÚ Bánovce nad Bebravou