Zber elektroodpadu

Ilustračný obrázok elektroodpadV obci prebieha zber elektroodpadu,

tento sa môže doniesť na obecný dvor

do 31.10.2021.

 

V prípade potreby môžu požiadať OÚ o ich odvoz z dvora.

Spotrebiče musia byť kompletné, vrátane motorov a ostatných súčastí, inak ich zberová spoločnosť neodvezie.