Novoročný príhovor starostu obce Žitná-Radiša v roku 2021 (video)