Čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedime?

Krátke motivačné video, hovorí o tom, že znečistený a mastný papier do modrého kontajnera nepatria. Neseparujú sa. Taktiež zobrazuje napríklad to, čo a ako vznikne z vytriedeného papiera.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/qany (odkaz na YouTube video (otvorí sa v novom okne)

 

Viac zaujímavých informácií o triedení nájdete tu: Vzdelávacie materiály ENVI-PAK (otvorí sa v novom okne)

 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale: Označenia na obaloch - triedený zber
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 Zdroj: ENVI-PAK