Kontajnery na triedený odpad bližšie k vám

Vážení spoluobčania Žitnej-Radiše. Včera boli roznesené po obci kontajnery na sklo a papier bližšie k vám. Verím, že táto zmena vám uľahčí triedenie, čiže separovanie odpadu a zvýši sa tam miera triedenia odpadu, ktorá ovplyvňuje poplatok za komunálny odpad v našej obci. Kontajnery je možné premiestniť aj na iné miesto po konzultácii s vedením obce. Ich umiestnenie je skúšobné a na fotografiách vidíte kde sa nachádzajú. Čo patrí do ktorého kontajnera je napísané na príslušnej nádobe.
Pre tých, ktorí by nevedeli: Plasty sa separujú do vriec v domácnostiach (vrecia sú dostupné na úrade) a miesto pre plné vrecia s plastom sa nachádza za obecným úradom s prístupom od miestnych potravín.
Na bio odpad sú dostupné na obecnom úrade kompostéry zdarma. Umiestniť si ich môžete na svojom pozemku a vytvárať si tak kompost (hnojivo) z vlastného bio odpadu (či už z kuchyne alebo aj záhrady: Predstavte si napríklad vňate zo zemiakov už nemusíte páliť na záhrade a obťažovať tým susedov, alebo i vychladnutý popol z dreva možno do kompostu umiestniť). Leták ku kompostovaniu dostanete ku kompostéru na obecnom úrade, ale aj internet, je plný návodov ako na to. Napríklad: https://www.zemito.sk/blog/ako-spravne-kompostovat--co-patri-a--co-nepatri-do-kompostera-2/
Železný odpad - Dobrovoľný hasičský zbor Žitná-Radiša minimálne raz ročne uskutočňuje zber železného odpadu v obci. Odovzdaním a ušetreným tohto odpadu podporíte nie len činnosť nášho DHZ, ale i zvýšite podstatne mieru separovania v obci, keďže železo predstavuje najťažší druh odpadu.
Triedenie na cintorínoch: Už dávno pribudli na cintoríne nádoby na separovaný odpad, na ktorých je napísané čo do nich patrí. Veľmi dobre ste si zvykli odpad do nich triediť. Novinkou však je, že možno separovať aj bio odpad na cintorínoch. Kompostéry boli umiestnené: jeden v Radiši pri bráne od Kšinnej a jeden pri cintoríne v Žitnej. Ten sa nachádza pri dome smútku z vonkajšej strany cintorína nad veľkoobjemovým kontajnerom. Opäť je na ňom napísané, čo tam patrí.
Plastové vence, keďže pozostávajú z viacerých materiálov, tak sa neseparujú. Patria do komunálneho odpadu (v Žitnej do veľkoobjemového kontajnera) v Radiši bol umiestnený zvlášť kompostér iba pre plastové vence (keďže malé popolnice na komunálny odpad by boli ihneď plné), je riadne označený. Ak by som mohol na vás apelovať, dajte prednosť vencom z prírodných materiálov, ktoré možno kompostovať. Dajte prednosť sklenným svietnikom, v ktorých možno kahance vymieňať a vhadzujte a čítajte na nádobách na separovaný zber, čo do ktorej patrí.

Súbor PDF na stiahnutie: