Zastavme násilie aj v čase izolácie

Viac v stiahnuteľnom súbore PDF: