Nové opatrenia ÚVZ SR, 22.4.2020

Dokument PDF na stiahnutie: