Harmonogram odvozu separovaného odpadu 2020

    KALENDÁRNY ZVOZ  POČET VÝVOZOV 1100 l Vrecia
KOMODITA OZV IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK ks ks
SKLO ENVIPAK 27 25 22 20 17 14 12 9 7 13 5  
PLASTY, VKM, KOV.O. ENVIPAK 20 18 15 13 10 7 5 2, 30 28 13 0 256
PAPIER ENVIPAK 7 5   28 25 22 20 17 15 11 5