Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021

Milí rodičia a zákonní zástupcovia, zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou alebo osobne dňa 30. apríla 2020 v čase od 10. 00 – 15. 30 hod.
v priestoroch školy.

Vzhľadom k situácii platia pre zápis nasledovné usmernenia a pokyny:
- zápis sa uskutočňuje bez dieťaťa,
- zapisujú sa deti narodené v čase od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 a tiež deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

Zapísať dieťa môžete:
1) Elektronickou formou
Zákonný zástupca si na webovom sídle www.zsuhrovec.sk stiahne príslušné tlačivá (Žiadosť o prijatie do školy alebo žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, dotazník k zápisu do prvého ročníka). Vyplnené tlačivá následne odošle na e-mail: skola@zsuhrovec.edu.sk, prosíme priložiť aj rodný list dieťaťa (sken, prípadne fotografia).

2) Osobne:
V prípade, že nemáte možnosť odoslať požadované tlačivá elektronicky, môžete dieťa zapísať osobne dňa 30. 04. 2020 od 10. 00 – 15. 30 hod. v budove Základnej školy.
Na zápis príde len jeden zákonný zástupca, ktorý prinesie so sebou vypísaný dotazník a žiadosť o prijatie dieťaťa do školy (alebo si ich vypíše na mieste). Zákonný zástupca si prinesie so sebou občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa.
UPOZORNENIE - Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení:
Vstup do budovy školy bude možný len cez bočný vchod, pričom do budovy školy bude rodič, resp. zákonný zástupca, vstupovať vždy po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a podľa možností aj ochranné rukavice.

Hoci je súčasná situácia pre všetkých náročná, veríme, že spolu to zvládneme.

 

Súbory na stiahnutie:

S pozdravom

PaedDr. Roman Ševčík, riaditeľ školy