Poďakovanie

Starosta obce, ako aj celé obecné zatupiteľstvo v Žitnej-Radiši chce aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí v týchto ťažkých časoch boli ochotní materiálne, ale aj svojou prácou a činnosťou pomôcť pri riešení mimoriadnej situácie v obci spôsobenej koronavírusom.

Chceme úprimne poďakovať starostke obce Uhrovec Zuzane Máčekovej, ale aj všetkým uhrovským ženám, ktoré nám pripravili materiál na šitie rúšok pre našich obyvateľov.

 

Veľmi pekne sa chceme poďakovať aj ženám z našej obce pod vedením Beaty Botkovej a to Elene Bežovej, Marcele Baškovej, Michaele a ml. Marcele Baškovej, pani Trebichavskej, Golejovej, Vladke a Marte Botkovej za ušitie týchto rúšok pre každého jedného občana našej obce, ale aj za to že prispeli materiálne či inak k šitiu rúšok.

 

Chcem sa poďakovať aj tým, ktorí tieto rúška roznášali po obci, Eme Kušnierovej, Michaele Baškovej, Ivanovi Dúbravkovi ml., Ing. Vladimírovi Dúbravkovi.

 

Takisto chcem poďakovať aj Eme a Alenke Kušnierovej za propagáciu a usmernenia, ktoré dali na vývesnú tabuľu.

 

Chcem sa poďakovať aj všetkým ostatným občanom, ktorí prejavili ochotu a záujem pomáhať.

Som rád, že sme v obci ľudia, ktorí si v ťažkých časoch dokážu pomôcť. Verím, že dodržiavaním nariadení a hygieny spolu tento zákerný vírus porazíme.

Ďakujem