UPOZORNENIE a ZÁKAZ

Dôrazne žiadame všetkých občanov, ktorí prišli zo zahraničia, aby sa nahlásili svojmu ošetrujúcemu lekárovi a prísne dodržiavali nariadenie 14 dňovej karantény a jej pravidlá.

V karanténe musia zostať aj ostatné osoby v domácnosti. Je zakázaný ich pohyb po obci či mimo nej a stretávať sa s inými osobami. (O nákupy požiadajte svoju rodinu alebo priateľov, ktorí nežijú v jednej domácnosti a pri odovzdávaní sa obaja chráňte)

Nedodržanie tohto nariadenia môže byť sankcionované pokutou až do výšky 1 659.-EUR.

 

Žiadame občanov, aby pri styku s inými osobami vždy mali na sebe ochranné rúška. Bez ochranného rúška je zakázané vstupovať do obchodu, autobusu, k lekárovi či na úrady.

 

SAD Prievidza oznamuje občanom , že na základe mimoriadnej situácie  budú od 18.3.2020 až do odvolania prímestské autobusové spoje v pracovných dňoch premávať ako v sobotu