Oznam: ÚPSVaR - zmena úradných hodín

Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu prijatých v boji proti šíreniu koronavírusu  COVID 19 oznamujeme klientom úradu práce sociálnych vecí a rodiny zmenu úradných hodín s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovne:

Úradné hodiny budú od pondelka do piatku od 8,00 hod. do 11,00 hod. Klientov vybavia zamestnanci v priestoroch podateľne vo vchode do úradu.

Zároveň zakazujeme vstup rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov.

Naďalej  žiadame občanov, aby  uprednostnili telefonickú alebo  e-mailovú komunikáciu, pred osobnou návštevou úradu.