UPOZORNENIE

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR,  a krízového štábu obce Žitná-Radiša Vám oznamujeme, že z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šírením prenosného ochorenia – koronavírusu sa s platnosťou od 10.3.2020 až do odvolania rušia všetky hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v obci Žitná-Radiša. Kultúrny dom v obci bude uzatvorený.

 

Taktiež na základe rozhodnutia predsedníctva Evanjelickej cirkvi, Konferencie biskupov Slovenska a odporučenia vlády SR sa služby Božie a ani žiadne iné bohoslužobné stretnutia nebudú konať počnúc dnešným dňom najmenej dva týždne, teda ani 15. s 22. marca

 

Upozorňujeme občanov, že budú obmedzené úradné hodiny obecného úradu a žiadame občanov, aby v prípade možnosti využívali kontakt s obecným úradom iba telefonicky alebo elektronicky.

 

Všetky osoby, ktoré sa v posledných dňoch zdržiavali v zahraničí, alebo majú príznaky vírusu , musia oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

 

Zároveň žiadame všetkých občanov o prísne  dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení, ak aj obmedzenia pohybu a pobytu v skupinách.