Miera triedenia odpadu 2019 a poplatky za komunálne odpady

Mieru triedenia odpadu za rok 2019 v našej obci bola 25,49%.

Za rok 2020 budeme platiť za komunálne odpady 22 €.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch: