Novoročný príhovor starostu obce Žitná-Radiša v roku 2020 (video)