Zverejnenie e-mailovej adresy o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby do NRSR

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Žitná-Radiša je: starosta@zitna-radisa.sk,  podatelna@zitna-radisa.sk