Pošta Žitná Radiša - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 24.6.2019 do 30.8.2019 bude podacia Pošta Žitná Radiša dočasne zatvorená.
Dôvodom dočasného zatvorenia je využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku pre efektívne využitie ľudského potenciálu. Ide o využitie letného obdobia s priemerne najnižším počtom zákazníkov v roku na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou.
Počas dočasného zatvorenia pošty budú poštové služby v lokalite zabezpečené najbližšou Poštou Uhrovec.
Prosíme Vás o informovanie obyvateľov Vám dostupnými prostriedkami, napr. prostredníctvom Vašej webovej stránky, SMS správ a pod.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na tf. číslach 032/7743320, 0914 374 663.
S pozdravom

 Mgr. Marek Sopko

riaditeľ CRPP Trenčín