Uvítanie novonarodených detí do života

V sobotu 26. novembra 2011 sa v obradnej miestnosti kultúrneho domu v našej obci uskutočnilo slávnostné uvítanie novonarodených detí  -  občanov našej obce do života. V uplynulom roku rozšírili naše rady títo malí občania:

Karolína Zopková nar. 11.11.2010 rodičom Jánovi Zopkovi a Hane Šebkovej
Richard Filo nar. 22.12.2010 rodičom Rastislavovi a Zuzane Filovím
Ján Pružinec nar. 22.9.2011 rodičom Jánovi a Kataríne Pružincovím

Spoločná foto - uvítanie detí do života

Na začiatku v rámci kultúrneho programu vystúpili dievčatá základnej školy s básňami, pár piesní pridala ženská spevácka skupina z našej obce. Slávnosť tiež spestrila Lucia Rejková – žiačka Základnej umeleckej školy v Bánovciach n.Bebr.  hrou na flautu. V ďalšej časti programu vystúpil so svojim príhovorom starosta obce Ing. Rudolf Botka, ktorý mimo iného pripomenul že narodenie dieťaťa prináša jeho rodičom nielen šťastie, ale aj obrovskú mieru zodpovednosti za jeho výchovu. Ďalej sľúbil, že  keďže osobnosť dieťaťa formujú viaceré vplyvy, medzi nimi aj prostredie v ktorom žije,  aj naša obec bude vytvárať také podmienky, aby z týchto detí vyrástli ľudia ktorí budú prinášať radosť a osoh nielen svojim rodičom, či rodnej obci, ale celej spoločnosti. Po príhovore starostu  sa rodičia podpísali do Pamätnej knihy obce a prevzali od zástupcov Obecného úradu v Žitnej-Radiši symbolické dary. Slávnosť bola zakončená spoločným posedením.